Rok 2015

Bez rezultatów kończy prace sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. KRS wspólnie z Coopera­tives Europe i Głównym Komitetem Spółdzielczości Rolniczej w UE (COGECA) organizuje w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi konferencję nt. „Środki wsparcia dla organizacji producentów w ramach nowej wspólnej polityki rolnej: Możliwości spółdzielni rolniczych”.

A na świecie?

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe w Paryżu przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS dr Jerzy Jankowski przedstawia ideę podjęcia europejskiej inicjatywy obywatelskiej na rzecz przyjęcia rozporządzenia w sprawie europejskiego modelu przedsiębiorstwa spółdzielczego. Mimo zainteresowania tym pomysłem grupy organizacji spółdzielczych z różnych krajów, Cooperatives Europe ostatecznie dystansuje się od niego. Po niespodziewanej rezygnacji damy Pauline Green z dalszego pełnienia funkcji prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, podczas Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji w Antalyi (Turcja), na jej następczynię wybrana zostaje Kanadyjka Monique Leroux.