Rok 2014

W Warszawie odbywa się Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe, którego polskim organizatorem jest Krajowa Rada Spółdzielcza; przy tej okazji liderzy europejskiej spółdzielczości spotykają się z ważnymi politykami Polski, zwracając im uwagę na konieczność zapewnienia spółdzielniom właściwych, korzystnych prawnych ram działania. Zgromadzenie przyjmuje Uchwałę Generalną wspierającą rewizje legislacji spółdzielczych w Europie, wzmiankującą wprost Polskę. Mimo tego w Sejmie kontynuowane są prace Komisji Nadzwyczajnej, której propozycje krytycznie oceniane są przez środowisko spółdzielcze i wielu ekspertów. KRS przedkłada Parlamentowi Europejskiemu petycję w sprawie dyskryminacji spółdzielczości w Polsce. W Warszawie obraduje II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej.

A na świecie?

Cooperatives Europe ogłasza Manifest spółdzielczy adresowany do kandydatów w zbliżających się wyborach europejskich, a zainteresowanym wspieraniem spółdzielczości europarlamentarzystom zaproponowany zostanie udział w nieformalnej grupie „Promotorów Spółdzielczości” (#coopsupporter). W Quebeku zbiera się drugi Międzynarodowy Szczyt Spółdzielczy.