Rok 2013

Senator Grzegorz Bierecki, były prezes Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, podczas Światowej Konferencji Związków Kredytowych w Ottawie wybrany zostaje na stanowisko przewodniczącego Światowej Rady Związków Kredytowych. Jest to najwyższa funkcja pełniona kiedykolwiek przez Polaka w międzynarodowych organizacjach spółdzielczych. Alfred Domagalski na kolejną kadencję zostaje członkiem Rady Cooperatives Europe.

A na świecie?

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kapsztadzie zaprezentowane zostaje nowe logo Związku i symbol światowej spółdzielczości nawiązujące do powszechnie zrozumiałego w większości języków świata słowa „COOP”; ma ono zastąpić dotychczasową tęczę. MZS przenosi swoją siedzibę z Genewy do Brukseli, do Europejskiego Domu Spółdzielczego. Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Istambule uchwala zmiany statutu – m.in. likwidując dotychczasowe stanowiska współ-prezydentów i wprowadzając stanowisko prezydenta. W wyborach na to stanowisko zwycięża Niemiec Dirk Lehnhoff. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani powołuje Grupę Roboczą ds. spółdzielczości, do której wchodzi m.in. prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski; grupa ma za zadanie przeanalizowanie sposobów promowania i wspierania rozwoju spółdzielczości na szczeblu europejskim i przygotowanie dokumentu pod nazwą Mapa Drogowa dla spółdzielni.