Rok 2012

W Polsce, tak jak na całym świecie trwają obchody Międzynarodowego Roku Spółdzielczości. W Warszawie obraduje V Kongres Spółdzielczy. Na swoich stanowiskach pozostają Alfred Domagalski (prezes KRS) i Jerzy Jankowski (przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego KRS). W Gdańsku odbywa się Światowa Konferencja Związków Kredytowych organizowana przez Krajową Spółdzielczą Kasę Kredytową.

A na świecie?

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne MZS w Manchester, by utrwalić sukces i kontynuować wysiłki dobiegającego końca Międzynarodowego Roku Spółdzielczości , postanawia proklamować drugą dekadę XXI wieku Światową Dekadą Spółdzielczą, w intencji by do 2020 r. spółdzielczy model przedsiębiorstwa stał się powszechnie uznanym na świecie, a spółdzielnie były wiodącym i preferowanym przez ludzi typem biznesu. Przedstawiony zostaje Program Działania Dekady Spółdzielczej. W Brukseli obraduje Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe połączone z „Tygodniem Spółdzielczym”; opublikowany zostaje ważny dokument programowy organizacji Spółdzielnie dla Europy – razem do przodu. W stolicy Cypru Nikozji odbywa się międzynarodowa konferencja spółdzielcza zorganizowana w ramach cypryjskiej Prezydencji Unii Europejskiej; głównym tematem jest dyskusja nad koniecznością zmian w Rozporządzeniu w sprawie Statutu Spółdzielni Europejskiej. W Quebeku ma miejsce pierwszy Międzynarodowy Szczyt Spółdzielczy – od tej pory będzie organizowany co dwa lata stając się jednym z najważniejszych forów debaty spółdzielczej na świecie.

Cooperatives Europe 2012