Rok 2010

Powołany przez premiera RP Donalda Tuska międzyresortowy zespół działający przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy ścisłej współpracy z Krajową Radą Spółdzielczą, ogłasza Raport o Spółdzielczości Polskiej mający stać się podstawą rządowo-spółdzielczej inicjatywy legislacyjnej dotyczącej spółdzielczości oraz przygotowuje projekt założeń do nowego Prawa Spółdzielczego. Nie będzie on jednak rozpatrywany przez Radę Ministrów, natomiast do Sejmu wniesiony zostanie projekt Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej krytycznie oceniany przez środowisko spółdzielcze. Krajowa Rada Spółdzielcza kieruje do Komisji Europejskiej skargę w sprawie nieprzestrzegania prawa Unii Europejskiej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej przez dyskryminacyjne traktowanie spółdzielni, zwłaszcza mieszkaniowych. W Krakowie odbywa się Międzynarodowa Konferencja Spółdzielni Uczniowskich z udziałem przedstawicieli m.in. Francji, Malezji, Malty, Wielkiej Brytanii i Włoch.

A na świecie?

Zgromadzenie Ogólne Cooperatives Europe w Brukseli (miało się ono pierwotnie odbyć w Moskwie, ale z powodu zakłóceń komunikacyjnych w Europie po wybuchu islandzkiego wulkanu Eyjafjallajokull zostaje przełożone) wybiera na współ-prezydentów organizacji włoskiego działacza Felice Scalviniego i na kolejną kadencję Etienne Pflimlina; do Rady wchodzi ponownie Alfred Domagalski.