Rok 2009

W Krakowie odbywa się posiedzenie Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, którego gospodarzem jest członek tej Rady Janusz Paszkowski, prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Posiedzeniu towarzyszy szereg innych spotkań, m.in. seminarium nt. spółdzielczości rolniczej przygotowane wspólnie przez Krajową Radę Spółdzielczą i ICAO (Międzynarodową Organizację Spółdzielczości Rolniczej MZS). W Warszawie obraduje I Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej. Sejm RP przyjmuje nową ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, krytycznie ocenianą przez spółdzielców – m.in. dama Pauline Green, współ-prezydent Cooperatives Europe kieruje list do prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z prośbą o nie podpisywanie ustawy. Ostatecznie Prezydent skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.

A na świecie?

Po niespodziewanej, przedwczesnej śmierci prezydenta MZS Ivano Barberiniego, Zgromadzenie Ogólne Związku zwołane do Genewy wybiera na prezydenta damę Pauline Green, dotychczasową współ-prezydent Cooperatives Europe; jest to pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Cooperatives Europe ogłasza memorandum do kandydatów na eurodeputowanych zatytułowane Budujmy Europę jutra z przedsiębiorstwami spółdzielczymi.