Rok 2008

Sejm RP w pierwszym czytaniu odrzuca projekt nowej ustawy spółdzielczej, nad którym od dwóch lat pracował zespół ekspertów; odrzuca także inicjatywę poselską. W Warszawie zbiera się IV Kongres Spółdzielczy; prezesem KRS pozostaje Alfred Domagalski, a przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Jerzy Jankowski.

A na świecie?

Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Rzymie uchwala program restrukturyzacji Związku i związany z tym nowy statut, które mają mu nadać nowy impet adekwatny do potrzeb XXI wieku. W Brukseli powstaje Europejski Dom Spółdzielczy w formie spółdzielni osób prawnych (członkami są organizacje spółdzielcze różnych krajów europejskich, wśród nich Krajowa Rada Spółdzielcza); w zakupionym i wyremontowanym budynku znajdą się siedziby Cooperatives Europe i innych organizacji spółdzielczych. Wśród spółdzielców w całej Europie (w tym w Polsce) zbierane są podpisy pod petycją do Komisji Europejskiej, aby nie uwzględniła skarg wniesionych przez wielkie firmy prywatne z Francji, Hiszpanii i Włoch, kwestionujących ustawy i przepisy podatkowe tych krajów korzystne dla spółdzielni; akcja odniesie duży sukces.