Rok 2006

Wchodzą w życie dwie ważne ustawy dotyczące spółdzielczości – ustawa o spółdzielniach socjalnych regulująca działanie tego nowego w kraju typu spółdzielni oraz ustawa o spółdzielni europejskiej implementująca do polskiej legislacji unijne rozporządzenie w sprawie Statutu Spółdzielni Europejskiej. Z upoważnienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego powołany zostaje zespół ekspertów do opracowania nowej ustawy spółdzielczej. Alfred Domagalski, prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, wybrany zostaje do Rady nowej organizacji europejskiej – Cooperatives Europe; zastąpił na tym stanowisku (a ściśle na stanowisku członka Rady Regionu Europejskiego MZS) Jerzego Jankowskiego, który pełnił je od 2002 r. Od roku Janusz Paszkowski, prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, jest członkiem Rady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Przy okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości do Polski przybywa na zaproszenie KRS prezydent MZS Ivano Barberini.

A na świecie?

Podczas wspólnego Zgromadzenia Ogólnego Regionu Europejskiego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i Komitetu Porozumiewawczego Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych CCACE zapada decyzja o połączeniu ich w jedną europejską organizację spółdzielczą Cooperatives Europe z siedzibą w Brukseli, będącą zarazem europejskim ramieniem MZS. Na czele nowej organizacji, zgodnie z jej statutem, staje dwoje współ-prezydentów – dama Pauline Green z Wielkiej Brytanii i Francuz Etienne Pflimlin.