Rok 2004

Do Warszawy zwołano Zgromadzenie Regionalne dla Europy Międzynarodowego Związku Spółdzielczego – jest to największe tej rangi spotkanie w Polsce od 1972 r. Przy tej okazji przywódcy MZS przyjęci są m.in. przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Również w Warszawie toczą się obrady III Kongresu Spółdzielczości; nowym prezesem Zarządu KRS zostaje Alfred Domagalski, a Jerzy Jankowski przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego. Projekt nowego prawa spółdzielczego przygotowany przez zespół ekspertów, który zdobył poparcie m.in. liderów MZS, zostaje przekazany prezydentowi, a następnie przedłożony Sejmowi, który po pierwszym czytaniu powoła komisję nadzwyczajną w celu rozpatrzenia projektu. W kolejnym roku projekt zostanie przekazany Marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, który jednak nie skieruje go do drugiego czytania.

A na świecie?

Komisja Europejska wydaje Komunikat O promowaniu spółdzielni w Europie. W Budapeszcie odbywa się wspólna konferencja przeglądowa MOP i MZS na temat wprowadzania w życie w krajach wstępujących do Unii Europejskiej postanowień Zalecenia nr 193 MOP dotyczącego promowania spółdzielczości. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy organizuje akcję pomocy ofiarom tsunami, które dotknęło kraje Azji Południowo-Wschodniej – uczestniczą w niej polskie organizacje spółdzielcze.