Rok 2003

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski występuje z inicjatywą ustawodawczą i powołuje zespół ekspertów w celu przygotowania nowej ustawy spółdzielczej. Krajowa Rada Spółdzielcza podpisuje wspólne porozumienie o współpracy z organizacjami spółdzielczymi z Czech, Estonii i Słowacji.

A na świecie?

Papież Jan Paweł II kieruje posłanie do uczestników Zgromadzenia Ogólnego MZS w Oslo. Rada Europejska przyjmuje Rozporządzenie w sprawie Statutu Spółdzielni Europejskiej, które wejdzie w życie za trzy lata i umożliwi tworzenie spółdzielni działających ponad granicami państw Wspólnoty.