Rok 2002

W Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja Światowej Rady Związków Kredytowych, którego gospodarzem jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (WOCCU). Krajowa Rada Spółdzielcza podpisuje porozumienie o współpracy (WOCCU) z Krajowym Związkiem Spółdzielczym Indii (NCUI).

A na świecie?

Międzynarodowa Konferencja Pracy w Genewie, przy aktywnym udziale polskiej delegacji, przyjęła Zalecenie MOP nr 193 dotyczące promowania spółdzielni, będące najdalej dotąd idącym prawnym dokumentem międzynarodowym dotyczącym spółdzielczości, przytaczającym m.in. w całości Dekla­rację Spółdzielczej Tożsamości MZS. W Brukseli obraduje I Europejska Konwencja Spółdzielcza z udziałem przedstawicieli organizacji spółdzielczych państw Unii Europejskiej i kandydujących do niej oraz władz UE.