Rok 2001

Kolejna próba uchwalenia nowej ustawy spółdzielczej, z wieloma przepisami, w opinii środowiska, niekorzystnymi dla spółdzielczości, spełza na niczym – prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wetuje ją m.in. po protestach przywódców MZS. Po przeniesieniu z Nałęczowa (gdzie istniało w latach 1968–2000) do Warszawy, w gmachu Krajowej Rady Spółdzielczej otwarte zostaje Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce. Jakub Janiak, prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy wybrany zostaje, podczas Zgromadzenia Ogólnego MZS w Seulu do jego Komitetu Audytu i Kontroli.

A na świecie?

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje Wytyczne zmierzające do stworzenia wspierającego środowiska dla rozwoju spółdzielni, a Komisja Europejska publikuje Dokument Konsultacyjny Spółdzielnie w przedsiębiorczej Europie , w Polsce znany jako Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Seulu wybiera nowego Prezydenta – Włocha Ivano Barberiniego. Rada MZS podejmuje decyzję o zmianie symbolu Związku – w miejsce dotychczasowej „tęczowej flagi” (używanej od pewnego czasu przez różne nie-spółdzielcze ugrupowania, co prowadzi do wielu nieporozumień), zaleca się stosowanie na białym tle fragmentu łuku tęczy, z którego ulatują w powietrze różnokolorowe gołąbki pokoju.