Rok 2000

Sejm RP przyjmuje dwie ustawy dotyczące spółdzielczości: o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz o spółdzielniach mieszkaniowych. Odbywa się I Spółdzielcza Spartakiada Zimowa; Spartakiady takie, organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą w Białce, a później w Wiśle, wejdą na stałe do kalendarza ważnych imprez spółdzielczych.

A na świecie?

Prezydent MZS Roberto Rodrigues i przewodniczący jego Regionu Europejskiego Lars Hillbom kierują posłanie do przywódców państw Europy Środkowej i Wschodniej, w którym apelują o lepsze zrozumienie przez nich wagi rozwoju spółdzielczości i konieczności zapewnienia jej właściwych prawnych ram działania. Wysyłają również list do Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w sprawie ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia obywateli RP – prezydent odmówi ostatecznie podpisania tej ustawy. Odbywają się dwie ważne konferencje MZS – Światowa Konferencja Legislacji Spółdzielczej w Pradze i „Rio Cooperativo 2000 – Spółdzielcza tożsamość na nowe Millenium” w Rio de Janeiro, połączona z Międzynarodową Wystawą Spółdzielczą EXPOCOOP.