Rok 1999

W Warszawie obraduje II Kongres Spółdzielczości, w którym uczestniczy prezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Brazylijczyk Roberto Rodriguez. Prezesem KRS pozostaje nadal Jerzy Jankowski, a przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Alfred Domagalski. W Polanicy Zdroju odbywa się I Międzynarodowy Festiwal Spółdzielczych Zespołów Artystycznych; Festiwale takie, organizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą, wejdą na stałe do kalendarza ważnych imprez spółdzielczych w kraju.

A na świecie?

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje kolejną rezolucję Spółdzielnie a rozwój społeczny. W Quebeku w Kanadzie zbiera się Milenijny Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego; prezydentem Związku od czasu Zgromadzenia Ogólnego w Genewie w 1997 roku jest Roberto Rodrigues. Od roku już działa biuro regionalne MZS dla Europy (w Genewie); od roku też związek ma status konsultacyjny przy Radzie Europy. Podpisał również porozumienie z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO), a dwa lata wcześniej podczas Światowego Szczytu Żywnościowego w Rzymie MZS zaprezentował wkład spółdzielni w produkcję i dystrybucję żywności na świecie. Od trzech lat funkcjonuje Międzynarodowa Organizacja Spółdzielczości Zdrowia MZS (IHCO) powstała z inicjatywy działaczy Fundacji Espriu.