Rok 1995

Znamienny rok dla polskiej i światowej spółdzielczości. W Warszawie zbiera się I Kongres Spółdzielczości, który w miejsce dotychczasowej Naczelnej Rady Spółdzielczej wybiera Krajową Radę Spółdzielczą jako najwyższy organ samorządu spółdzielczego. Prezesem KRS zostaje wybrany Jerzy Jankowski, a przewodniczącym jej Zgromadzenia Ogólnego Alfred Domagalski. Sejm RP uchwala ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, sankcjonując rozwijający się od kilku lat ruch tworzenia SKOK-ów. Sejm przyjmuje również uchwałę o Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości, który obchodzony będzie w Polsce dorocznie w dniu 1 lipca.

A na świecie?

Odbywający się w brytyjskim Manchester XXXI Jubileuszowy Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego (zwołany w 100-lecie powstania tej organizacji) uchwala Deklarację Spółdzielczej Tożsamości zawierającą definicję spółdzielni, wyliczenie wartości spółdzielczych oraz nowe sformułowanie Zasad Spółdzielczych; dokument, mający ambicje dostosowania Zasad Spółdzielczych do potrzeb XXI wieku, przygotowywany był przez ostatnie lata przez międzynarodowy zespół kierowany przez kanadyjskiego profesora Iana MacPhersona. MZS uruchamia swoją pierwszą witrynę internetową. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje deklarację o Międzynarodowym Dniu Spółdzielczości, który odtąd obchodzony będzie wspólnie przez ONZ i MZS. W Kopenhadze odbywa się Światowy Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego podczas którego wielokrotnie zwraca się uwagę na rolę spółdzielni w działaniach na rzecz rozwoju.