Rok 1994

Sejm RP uchwala daleko idącą nowelizację Prawa spółdzielczego, potwierdzającą m.in., że majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. W Krakowie odbywa się kolejne międzynarodowe seminarium współorganizowane przez Spółdzielczy Instytut Badawczy, Naczelną Radę Spółdzielczą i Komitet Badań Naukowych Międzynarodowego Związku Spółdzielczego „Strategie rozwoju spółdzielczości”.

A na świecie?

Po raz pierwszy odbywają się Zgromadzenia Regionalne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Prezydent MZS Lars Marcus podczas konferencji zwołanej z okazji 75 rocznicy powstania Międzynarodowej Organizacji Pracy apeluje o jeszcze bliższą współpracę obydwu organizacji.