Rok 1993

Po interwencji m.in. prezydenta Międzynarodowego Związku Spółdzielczego Larsa Marcusa, prezydent RP Lech Wałęsa wetuje przygotowywaną przez dwa ostatnie lata, a przyjętą już przez Sejm i Senat nowelizację Prawa spółdzielczego; nawiązując do przedwojennej ustawy przewidywała ona powołanie Państwowej Rady Spółdzielczej co odebrano jako próbę nadmiernego podporządkowania spółdzielni Państwu.

A na świecie?

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przyjmuje nową strukturę – Zgromadzenie Ogólne zwołane w Genewie w miejsce dotychczasowych kongresów wybiera Radę, która zastąpi funkcjonujący do tej pory Komitet Centralny oraz czterech wiceprezydentów reprezentujących regiony Afryki, obu Ameryk, Azji i Oceanu Spokojnego oraz Europy.