Rok 1992

W miejsce zlikwidowanych związków spółdzielczych tworzone są kolejne ogólnokrajowe i regionalne związki rewizyjne różnych branż – m.in. Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych, Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Z inicjatywy Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, a wcześniej NSZZ „Solidarność”, przy znacznym wsparciu Światowej Rady Związków Kredytowych (WOCCU), powstają pierwsze Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe (SKOK-i) oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa pełniąca funkcje ich związku rewizyjnego – staną się one po latach jedną z najsilniejszych branż spółdzielczych w Polsce. „Społem” reaktywuje swoje członkostwo w Międzynarodowym Związku Spółdzielczym, stając się drugim obok Naczelnej Rady Spółdzielczej polskim członkiem tej organizacji; w następnych latach przystąpią do niej także Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. W Warszawie odbywa się współorganizowane przez Spółdzielczy Instytut Badawczy, Naczelną Radę Spółdzielczą i Komitet Badań Naukowych Międzynarodowego Związku Spółdzielczego międzynarodowe seminarium „Problemy spółdzielczości we współczesnym świecie”.

A na świecie?

Po raz pierwszy poza Europę, do Tokio, zwołany jest XXX Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Podczas „Szczytu Ziemi 1992” czyli Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro odbywa się seminarium spółdzielcze przygotowane przez MZS. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje kolejny raport Sekretarza Generalnego Stan i rola spółdzielni w świetle nowych trendów ekonomicznych i społecznych. WOCCU, MZS i MOP wspólnie promują tworzenie Związków Kredytowych w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez zorganizowanie specjalnego seminarium dla przedstawicieli krajów tego regionu.