Rok 1990

Po zeszłorocznych rozmowach „okrągłego stołu”, częściowo wolnych wyborach do „Sejmu kontraktowego” i powołaniu pierwszego nie-komunistycznego rządu, w kraju trwa transformacja. Dotyka ona również spółdzielczości. Niestety wejście w życie Ustawy o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczej z dn. 20 stycznia 1990 r. (zwanej „specustawą”), likwidującej związki spółdzielcze przynosi spółdzielczości ogromne straty w wymiarze gospodarczym i społecznym. Wszystkie związki (poza Naczelną Rada Spółdzielczą) postawione zostają w stan likwidacji, spółdzielcza infrastruktura (organizacje gospodarcze, ośrodki szkoleniowe, zaplecze socjalne itp.) przestaje funkcjonować, a same spółdzielnie, pozbawione zaplecza i wsparcia, często zadłużone i nie potrafiące działać w warunkach wolnego rynku, stają na granicy upadku. Coraz częściej traktowane są przez polityków i w środkach masowego przekazu jako niechciana pozostałość po poprzednim ustroju.

A na świecie?

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy otwiera swoje biuro regionalne dla Ameryki w San José (Kostar yka), zaś w związku z przemianami politycznymi w byłym bloku sowieckim, organizuje w Budapeszcie konferencję „Nowe role dla spółdzielni w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”. Dwa lata wcześniej w Sztokholmie odbył się XXIX Kongres MZS poświęcony zwłaszcza dyskusjom nad podstawowymi wartościami spółdzielczymi. W Parlamencie Europejskim utworzona zostaje międzyklubowa grupa ds. ekonomii społecznej, która przygotuje wstępne propozycje europejskich regulacji dla poszczególnych filarów gospodarki społecznej, w tym spółdzielni. Od dwóch lat działa CECODHAS (Europejski Komitet Koordynacyjny Mieszkalnictwa Społecznego – obecnie Housing Europe) obejmujący również spółdzielczość mieszkaniową; wkrótce przystąpi on do CCACC. Od roku istnieje w Barcelonie Fundacja im. Espriu, która położy ogromne zasługi w promowaniu spółdzielczości zdrowia w Hiszpanii i na świecie.