Rok 1985

W Warszawie odbywa się Światowa Konferencja Młodych Spółdzielców Międzynarodowego Związku Spółdzielczego pod hasłem „Partycypacja – Rozwój – Pokój: Młodzież a Idea Spółdzielcza w Zmieniającym się Świecie” – gospodarzem jest Naczelna Rada Spółdzielcza. Jest to drugie już w tym okresie (po Międzynarodowej Konferencji Spółdzielczości Pracy zorganizowanej dwa lata wcześniej przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy, CICOPA i MZS) tej rangi spółdzielcze spotkanie w Polsce.

A na świecie?

Po raz pierwszy spotykają się ministrowie odpowiedzialni za spółdzielczość krajów Afryki Wschodniej, Środkowej i Południowej – konferencje takie wejdą w następnych latach do stałego kalendarza politycznego w tym regionie świata. Rok wcześniej obradował XXVIII Kongres MZS w Hamburgu; na prezydenta Związku wybrany został dobrze później znany w Polsce Szwed Lars Marcus. Również rok wcześniej papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Kanady podkreślił, że dzięki spółdzielniom pracownicy mają głos w podejmowaniu decyzji dotyczących życia ich i ich rodzin.