Rok 1982

100 lat Polskiej Spółdzielczości Mleczarskiej

Uchwalona zostaje przez Sejm PRL ustawa z dn. 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, która zastępuje ustawę z 1961 r.; prace nad nowym prawem zapoczątkowane były jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego i ustawa zawiera pewne elementy proponowanych wówczas rozwiązań. Będzie obowiązywała, choć nowelizowana ponad 30 razy, do czasu ukazania się niniejszego opracowania.

A na świecie?

Branżowe organizacje spółdzielcze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Euro Coop, COGECA, EACB, CECOP) tworzą wspólną platformę CCACC (później CCACE – Komitet Koordynacyjny Europejskich Stowarzyszeń Spółdzielczych), który po latach, wspólnie z Regionem Europejskim MZS, przekształci się w organizację Cooperatives Europe. Siedziba Międzynarodowego Związku Spółdzielczego przenosi się z Londynu do Genewy, gdzie pozostanie przez najbliższe 30-lecie.