Rok 1981

Ożywienie solidarnościowe coraz silniej ogarnia również spółdzielczość. W wielu spółdzielniach i organizacjach spółdzielczych powstają komisje zakładowe NSZZ „Solidarność”. XLI Zjazd Delegatów CZSS „Społem” ogłasza przywrócenie spółdzielniom samodzielności i samorządności. „Ferment” dotyka zwłaszcza spółdzielczość mieszkaniową. Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego uznaje spontaniczny ruch tworzenia małych spółdzielni, w oficjalnym liście do Sejmu i Rządu PRL potępia politykę państwa w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych. Zwołany na 12 grudnia VIII Zjazd Delegatów Spółdzielni Mieszkaniowych zostaje przerwany w wyniku ogłoszenia stanu wojennego.

A na świecie?

Nabiera rumieńców współpraca Międzynarodowego Związku Spółdzielczego z ONZ i jej agendami – m.in. MZS uczestniczy wspólnie z nimi w działaniach związanych z HABITATEM, z obchodami Światowego Dnia Żywności ogłoszonego przez FAO, czy Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych proklamowanego przez ONZ. Dawny sklep Roczdelskich Pionierów z 1844 r. przy ul. Toad Lane w Rochdale w Anglii zostaje na nowo otwarty jako muzeum spółdzielczości.