Rok 1980

Na fali społecznego ożywienia po strajkach sierpniowych i powstaniu NSZZ „Solidarność” powracają koncepcje odrodzenia autentycznej spółdzielczości, przejawiające się m.in. w publicystyce Stefana Bratkowskiego czy w pracach i dyskusjach podejmowanych w Spółdzielczym Instytucie Badawczym. Rada i Zarząd Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego przedkładają premierowi memoriał w sprawie określenia zależności pomiędzy spółdzielniami a państwem.

A na świecie?

W Moskwie odbywa się XXVII Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, który przyjmuje jeden ze swoich najważniejszych dokumentów programowych spółdzielczości II połowy XX wieku – raport przygotowany przez Kanadyjczyka Alexa Laidlowa Spółdzielnie w roku 2000, zwany popularnie „Raportem Laidlowa”. UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) przyznaje MZS status organizacji współpracującej. Parlament Europejski uchwala deklarację wzywającą Komisję Europejską do lepszego uznania roli spółdzielni w Europie oraz rozpoczęcia prac nad statutem spółdzielni europejskiej; podobne deklaracje powrócą jeszcze w latach 1983 i 1987.