Rok 1975

Na mocy nowego Prawa Bankowego wszystkie wcześniejsze Spółdzielnie Oszczędnościowo-Pożyczkowe zmuszone zostają do przyjęcia nazwy Banków Spółdzielczych i podporządkowania się nowo utworzonemu Bankowi Gospodarki Żywnościowej o kapitale państwowo-spółdzielczym, który będzie pełnił wobec nich funkcje zarazem związku rewizyjnego i centrali finansowej. Spółdzielczy Instytut Badawczy wspólnie ze swoim odpowiednikiem z Węgier publikuje pod egidą MZS i COPAC pierwszy numer Rejestru Badań nad Spółdzielczością w Krajach Rozwijających się.

A na świecie?

W Rzymie obraduje, zorganizowana przez FAO, pierwsza Światowa Konferencja Żywnościowa, która uznaje ważną rolę spółdzielni w produkcji żywności i nawołuje rządy do wspierania ich. Dwa lata wcześniej w Sinai w Rumunii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Młodych Spółdzielców pod egidą MZS, natomiast kolejny XXVI Kongres MZS zbierze się za rok w Par yżu w siedzibie UNESCO. Pier wsze spółdzielnie pojawiają się w Brunei i w Katarze.