Rok 1967

Utworzona zostaje Komisja Szkolenia i Wychowania Spółdzielczego przy Naczelnej Radzie Spółdzielczej, która przejmuje większość spraw edukacji spółdzielczej z rąk Spółdzielczego Instytutu Badawczego. Przy współpracy SIB m.in. w ciągu ostatnich 7 lat w Krakowie działało cieszące się dużą popularnością dwuletnie Zaoczne Studium Spółdzielcze prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

A na świecie?

Odbywa się pierwsza Wszechafrykańska Konferencja Spółdzielcza. Rok wcześniej w Wiedniu, podczas XXIII Kongresu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego uchwalono nowe sformułowanie Zasad Spółdzielczych, zwanych odtąd „Zasadami Wiedeńskimi”, obejmujące zasady wspólne dla wszystkich spółdzielni i specyficzne dla niektórych branż. Związek apeluje o pokój w Wietnamie. W tym samym roku Międzynarodowa Organizacja Pracy przyjmuje Zalecenie nr 127 dotyczące roli spółdzielni w rozwoju gospodarczym i społecznym w krajach rozwijających się. W ciągu czterech ostatnich lat powstają następne spółdzielcze placówki badawcze i edukacyjne – m.in. w Kenii i w Izraelu. Spółdzielnie pojawiają się na Vanuatu, dwa lata wcześniej w Afganistanie, a trzy lata wcześniej w Botswanie i na wyspach Tonga.