Rok 1963

Specjalna misja Międzynarodowego Związku Spółdzielczego odwiedza Polskę w celu zapoznania się z realiami działania spółdzielczości w naszym kraju; w jej wyniku Centrala Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” będzie mogła przystąpić do organizacji. Od tej pory przedstawiciele CRS będą brali udział w posiedzeniach organów MZS, kilkakrotnie występując z projektami rezolucji zbieżnymi zresztą z innymi inicjatywami państw bloku socjalistycznego.

A na świecie?

W brytyjskim Bornemouth odbywa się XXII Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, w dalszym ciągu zdominowany przez problematykę spółdzielni w krajach rozwijających się i uzyskujących niepodległość byłych koloniach. Przy MZS utworzony zostaje Komitet Konsultacyjny Kobiet, a w Puerto Rico powstaje Organizacja Spółdzielni Ameryki. W tym roku i w poprzednich latach pojawiają się kolejne instytuty i college spółdzielcze – w Tanzanii, Japonii, Niemczech (NRD i RFN), Panamie czy Izraelu. W Waszyngtonie założona zostaje Agricultural Cooperative Development Interna­tional (ACDI) – organizacja amerykańskich spółdzielni wspierająca rozwój spółdzielczości, zwłaszcza rolniczych w krajach Trzeciego Świata. Pierwsza spółdzielnia powstaje na Grenlandii.