Rok 1961

Sejm PRL uchwala Ustawę o spółdzielniach i ich związkach, która zastępuje wciąż dotąd formalnie obowiązującą, aczkolwiek wielokrotnie nowelizowaną, przedwojenną Ustawę z 1920 r. Po wyhamowaniu „popaździernikowych” prób autentycznej odnowy spółdzielczości, zostaje ona na powrót niemal bez reszty podporządkowana aparatowi partyjno-państwowemu.

A na świecie?

Papież Jan XXIII ogłasza encyklikę „Mater et Magistra” podkreślającą znaczenie spółdzielni, zwłaszcza dla rolników. Premier Indii Jawaharlar Nehru po raz pierwszy wysuwa wobec Zgromadzenia Ogólnego ONZ pomysł proklamowania Międzynarodowego Roku Spółdzielczości; zostanie to zrealizowane dopiero po ponad pół wieku. Spółdzielnie pojawiają się w Republice Środkowoafrykańskiej, w Gabonie, Arabii Saudyjskiej i na Seszelach.