Rok 1951

Rozwiązany zostaje Związek Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich, a jego majątek jest upaństwowiony. Wiele innych typów spółdzielni bądź spółdzielczych placówek również jest przejmowana przez państwo, bądź podlega różnorakim restrykcjom (np. spółdzielnie pracy). Dekretem prezydenta Bolesława Bieruta zlikwidowane zostaje Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie.

A na świecie?

Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjmuje pierwszy raport Sekretarza Generalnego o postępie rozwoju spółdzielczości na świecie. W Kopenhadze, w atmosferze narastających napięć między przedstawicielami organizacji krajów zachodnich i krajów bloku sowieckiego (tych, które utrzymały członkostwo) wspieranych przez pro-komunistyczne organizacje z Zachodu, obraduje XVIII Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Napięcia takie jeszcze silniej ujawnią się podczas kolejnego, XIX Kongresu w Paryżu w 1954 r. Przy Związku powołany zostaje Komitet Spółdzielczości Rolniczej (obecnie ICAO) ; rok później powstanie Międzynarodowy Komitet Spółdzielczości Mieszkaniowej (obecnie CHI). Pierwsza spółdzielnia założona zostaje na Kubie.