Rok 1946

Przedwojenny Spółdzielczy Instytut Naukowy wznawia w skromnym zakresie swoją działalność, jednak już po dwóch latach będzie przekształcony wydział Centralnego Związku Spółdzielczego i ostatecznie zlikwidowany w 1950 r.

A na świecie?

Odbywa się pierwszy powojenny XVI Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Zurychu. Związek, jako jedna z trzech pierwszych organizacji pozarządowych, uzyskuje status konsultacyjny przy ONZ. Nowo powołana organizacja ds. kultury, sztuki i nauki UNESCO, jako trzecia już agenda ONZ, w swoim programie zawiera wspieranie spółdzielczości. Pierwsze spółdzielnie powstają w wielu kolejnych krajach: w Albanii, Dominikanie, na Malcie, Papui Nowej Gwinei (wówczas australijskie terytorium mandatowe) i w brytyjskich koloniach na Karaibach – Wyspach Bahama, Dominice i Saint Lucii oraz w Afryce – Lesotho i Malawi.