Rok 1945

Spółdzielnie, które przeżyły wojnę, podejmują próby odradzania dawnych form i odzyskiwania majątku oraz odbudowy zniszczeń, w coraz większym stopniu zostają jednak podporządkowane władzom. Placówki spółdzielcze wkraczają na Ziemie Odzyskane. W Łodzi obraduje ogólnopolski Sejmik Spółdzielczy, który potwierdza uchwały lubelskiego Kongresu Spółdzielczego; narastają kontrowersje wokół spółdzielczości pomiędzy PPR a koncesjonowaną PPS.

A na świecie?

W Londynie odbywa się konferencja Międzynarodowego Związku Spółdzielczego z udziałem przedstawicieli 13 krajów (w tym Polski), mająca przygotować jego działalność w okresie powojennym. Jako agenda Organizacji Narodów Zjednoczonych powstaje FAO (Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa), która w swoim programie podkreśla rolę spółdzielni rolniczych. Pier wsze spółdzielnie pojawiają się w Etiopii i na Fidżi.