Rok 1943

Marian Rapacki

Z inspiracji działaczy spółdzielczych Mariana Rapackiego i Stanisława Miłkowskiego, pod egidą „Społem” i przy aprobacie Delegatur y Rządu na Kraj, utworzony zostaje Komitet Spółdzielczy, który będzie pracował nad przygotowaniem Programu Spółdzielczości Polskiej, przyjętym ostatecznie rok później. Konspiracyjne prace nad wizją i rolą spółdzielczości po zakończeniu wojny prowadzone są też w innych ośrodkach (zwłaszcza w kręgu oddziaływania Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), deklaracje o przyznaniu ważnej roli spółdzielniom w przyszłej Polsce pojawiają się w dokumentach programowych praktycznie wszystkich ugrupowań politycznych w podziemiu i na emigracji.

A na świecie?

Spółdzielnie pojawiają się w Belize (wówczas Honduras Brytyjski) i w Syrii; rok wcześniej w Paragwaju.