Rok 1941

Rozwiązany zostaje przez okupantów Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych, wcześniej już zresztą o coraz bardziej ograniczanych kompetencjach; spółdzielnie mieszkaniowe z terenu Generalnego Gubernatorstwa podporządkowane będą odtąd zarządowi komisarycznemu niemieckiego urzędu pod nazwą Wohnbau Osten.

A na świecie?

Pierwsza spółdzielnia powstaje w Kuwejcie (wówczas protektorat brytyjski).