Rok 1940

Państwowa Rada Spółdzielcza przeniesiona zostaje, jak wszystkie instytucje centralne Generalnego Gubernatorstwa, do Krakowa, a na jej czele staje niemiecki komisarz Leopold Platenik. Dotychczasowe polskie kierownictwo pełni tylko funkcje doradcze i pomocnicze. Niemcy nakazują również połączenie „Społem” ZSS ze Związkiem Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych w jeden Związek Rewizyjny w Generalnym Gubernatorstwie – w praktyce jednak obie organizacje nadal działają odrębnie.

A na świecie?

Związek Spółdzielni Japonii, popierający ekspansjonistyczną politykę swego kraju występuje z Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Spółdzielnie pojawiają się na brytyjskich wyspach w basenie Morza Karaibskiego – Barbados, Saint Vincent i Grenadyny.