Rok 1937

We „wzorowej wsi spółdzielczej” Liskowie odbywa się druga już ogólnokrajowa wystawa – tym razem pod hasłem „Pracy i Kultury Wsi”; zwiedzają ją m.in. prezydent Ignacy Mościcki, premier Felicjan Sławoj Składkowski i marszałek Edward Rydz-Śmigły. W Krzemieńcu na Kresach Wschodnich władze oświatowe otwierają Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Spółdzielcze. W Warszawie obraduje Pierwszy Polski Kongres Mieszkaniowy zwołany z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Reformy Mieszkaniowej i jego twórcy, znanego działacza spółdzielczości mieszkaniowej, Teodora Toeplitza (który jednakże nie doczekał Kongresu); w rezolucji Kongres nawołuje do zasadniczych zmian polityki mieszkaniowej Państwa i przyznania w niej znaczącej roli spółdzielczości.

A na świecie?

W Paryżu zbiera się XV Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, który m.in. przyjmuje nowy zapis Zasad Spółdzielczych zwanych odtąd „Zasadami Paryskimi”; przygotowany on został przez powołany uprzednio Specjalny Komitet ds. Obecnego Stosowania Zasad Roczdelskich, a w jego pracach uczestniczył reprezentant „Społem” Marian Rapacki. W Hadze odbywa się Kongres Rolniczy, również z udziałem przedstawicieli polskiej spółdzielczości. Pierwsze spółdzielnie powstają na Haiti i w Libanie.

Polscy spółdzielcy w Paryżu