Rok 1934

Patronat Spółdzielni Rolniczych

Ważny rok dla organizacji polskiej spółdzielczości. Mimo rezerwy, z jaką odniósł się do rządowej propozycji zmian w ustawie o spółdzielniach z 1920 r. zwołany w poprzednim roku specjalny zjazd przedstawicieli spółdzielni, Sejm RP uchwala te zmiany, m.in. wzmacniające rolę związków rewizyjnych i Państwowej Rady Spółdzielczej. Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej przekształca się w Związek Spółdzielni i Zrzeszeń Pracowniczych reprezentując odtąd także pracownicze spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe oraz pracy. Po wielu latach dyskusji i kontrowersji łączą się Unia Związków Spółdzielczych w Polsce i Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych tworząc jeden potężny Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych.

A na świecie?

W Londynie obraduje XIV Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego kontynuując m.in. dyskusję nad aktualnością Zasad Roczdelskich. Szwedzki związek spółdzielni spożywców KF nawiązuje kontakty handlowe ze spółdzielczą rafinerią ropy w Kansas City w USA zaopatrując się bezpośrednio w niej w produkty naftowe. W Stanach Zjednoczonych wchodzi w życie federalna ustawa o Uniach Kredytowych, powstaje też wpływowe Krajowe Stowarzyszenie Unii Kredytowych (CUNA). We francuskim Drancy wybudowane zostaje pierwsze osiedle z elementów prefabrykowanych nazwane Cité de la Muette, stanowiąc wzór dla wielu późniejszych takich osiedli wznoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe.