Rok 1933

Sekcja Kooperacji Pracy przy Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej przekształca się w Towarzystwo Popierania Kooperacji Pracy w dalszym ciągu kierowane przez J. Wolskiego. Z założonego 10 lat wcześniej Związku Spółdzielni Śląskich w Opolu powstaje Związek Spółdzielni Polskich w Niemczech.

A na świecie?

Po przejęciu władzy przez Hitlera w Niemczech, rozwiązany zostaje Centralny Związek Spółdzielni Spożywców, a w jego miejsce utworzony będzie całkowicie kontrolowany przez nazistowskie władze Związek Niemieckich Spółdzielni Spożywców Rzeszy. O sytuacji w Niemczech dyskutuje się z troską na specjalnej konferencji Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Bazylei. Pierwsze spółdzielnie powstają w brytyjskiej kolonii w Ameryce Południowej Gujanie, a także wśród arabskiej ludności Palestyny (dotąd działały tu tylko spółdzielnie żydowskie); rok wcześniej we francuskich koloniach na Wybrzeżu Kości Słoniowej i Gwadelupie. Wtedy też Międzynarodowa Organizacja Pracy po raz pierwszy wysyła swoją misję pomocy w rozwoju spółdzielni – do Maroka, a w kanadyjskim francuskojęzycznym Quebeku Kasy Ludowe Desjardina tworzą swoją federację, która stanie się jedną z wiodących organizacji spółdzielczych na świecie. Nieco później pierwszą taką kasę (a w zasadzie Unię Kredytową) zakładają angielskojęzyczni Kanadyjczycy w prowincji Nowa Szkocja. Kongres USA przyjmuje ustawę umożliwiającą przekazanie wysokiej pożyczki rządowej dla Spółdzielczego Systemu Kredytu Rolniczego. A w Europie na statku płynącym z Marsylii do Aten odbywa się IV Międzynarodowy Kongres Architektury Nowoczesnej, ze słynnym Le Corbusierem na czele, podczas którego uchwalona zostaje Karta Ateńska będąca manifestem nowoczesnej urbanistyki i architektury mieszkaniowej podporządkowanych ściśle funkcjom społecznym. Mimo, ze zostanie opublikowana dopiero po 10 latach, wywrze ona ogromny wpływ na powstawanie i kształt spółdzielczych osiedli mieszkaniowych.