Rok 1931

Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Spółdzielcze im. R. Mielczarskiego

Z inicjatywy Związku Spółdzielni Spożywców RP, Związku Spółdzielni Wojskowych, Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych i Towarzystwa Kooperatystów powstaje Stowarzyszenie Szkoły Średniej Spółdzielczej, które organizuje w Warszawie 3-letnią szkołę zawodową, przekształconą po 7 latach w Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Spółdzielcze im. R. Mielczarskiego o 4-letnim programie nauczania. W Warszawie utworzony zostaje Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej.

A na świecie?

W Wiedniu obraduje XIII Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, który postanawia m.in. o rozpoczęciu procesu nowego sformułowania Zasad Roczdelskich. Pierwsze spółdzielnie pojawiają się w Iraku i na brytyjskich wówczas Jamajce i w Nigerii.