Rok 1930

Konferencja kierowników oddziałów ``Społem`` z udziałem Stanisława Wojciechowskiego, Warszawa 1930 r.

Działalność rozpoczyna Bank „Społem” powołany przez władze Związku Spółdzielni Spożywców RP.

A na świecie?

W Wiedniu obraduje XIII Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, który postanawia m.in. o rozpoczęciu procesu nowego sformułowania Zasad Roczdelskich. Pierwsze spółdzielnie pojawiają się w Iraku i na brytyjskich wówczas Jamajce i w Nigerii.

Kurs Międzynarodowego Związku Spółdzielców w Wiedniu, 1930 r.