Rok 1929

Przemówienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Dr. Ignacego Mościckiego w 1929 r.

Maria Orsetti, wybitna propagatorka spółdzielczości wśród kobiet tworzy na żoliborskim osiedlu WSM pierwsze Koło Czynnych Kooperatystek; jest to kontynuacja jej wcześniejszych prób zakładania kół czy sekcji kobiecych przy różnych spółdzielniach spożywców. W Nałęczowie z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa powstaje Państwowa Szkoła Spółdzielczości Rolniczej, pierwsza publiczna placówka tego typu; jej kierownikiem zostaje zasłużony działacz spółdzielczy Zygmunt Chmielewski. Teodor Toeplitz, znany działacz spółdzielczości mieszkaniowej organizuje, wraz z innymi lewicującymi urbanistami, architektami, naukowcami i działaczami samorządowymi, Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej, lansujące bliskie ideologii WSM koncepcje „osiedla społecznego” i postulujące całkowite przewartościowanie polityki mieszkaniowej kraju.

A na świecie?

Po pierwszym Krajowym Kongresie Spółdzielczym w Hiszpanii spółdzielczość tego kraju przystępuje do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego – w ciągu następnych kilkudziesięciu lat, mimo wojny domowej i trudności rozwoju w okresie władzy frankistowskiej, hiszpańska spółdzielczość stanie się jedną z wiodących na świecie. Pierwsza spółdzielnia powstaje na francuskiej wyspie Reunion. W Stanach Zjednoczonych założony zostaje jako pierwszy na świecie szpital oparty o spółdzielcze zasady w Elk City w stanie Oklahoma.