Rok 1928

Jan Wolski, wybitny działacz i propagator spółdzielczości pracy zakłada Sekcję Kooperacji Pracy przy Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej, która po 5 latach usamodzielni się jako Towarzystwo Popierania Kooperacji Pracy. Spółdzielczy Instytut Naukowy przenosi się z Krakowa do Warszawy, a funkcję dyrektora obejmuje były prezydent RP i działacz spółdzielczości spożywców Stanisław Wojciechowski; Instytut rozpoczyna wydawanie Biuletynów SIN, po trzech latach przekształconych w ceniony Spółdzielczy Przegląd Naukowy.

A na świecie?

We Francji, drugim obok Polski kraju szczególnie dbającym o rozwój spółdzielni uczniowskich, utworzone zostaje Centralne Biuro Spółdzielczości w Szkole. Rok wcześniej przedstawiciele Międzynarodowego Związku Spółdzielczego uczestniczyli w Światowej Konferencji Ekonomicznej w Genewie, co jest skrytykowane przez pro-komunistycznych delegatów podczas XII Kongresu MZS, w sierpniu 1927 r. w Sztokholmie; na Kongresie przyjęta jest również rezolucja wspierająca wysiłki podejmowane przez Ligę Narodów na rzecz pokoju gospodarczego na świecie. Pierwsze spółdzielnie powstają w Ghanie (wówczas brytyjska kolonia Złote Wybrzeże); rok wcześniej we francuskiej Mar tynice, a dwa lata wcześniej w Republice Konga, Nigrze i Mauretanii (wówczas kolonie francuskie w Afryce), a także w Iranie; wtedy też założona zostaje jako pierwsza na świecie spółdzielnia energetyczna, Midland Cooperative w amerykańskim stanie Minnesota – po przekształceniach przetrwa ona do dziś jako spółdzielnia osób prawnych.