Rok 1925

Kolejny krok w unifikacji polskiego ruchu spółdzielczego – do Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców przyłącza się niezależny dotąd Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych i kilka mniejszych organizacji tworząc potężny Związek Spółdzielni Spożywców RP; rok później dołączy do niego jeszcze Centrala Spożywczych Stowarzyszeń Spółdzielczych Robotników Chrześcijańskich. W Liskowie odbywa się wystawa jubileuszowa z okazji 25-lecia inicjatywy ks. Wacława Blizińskiego uczynienia z niej „wzorowej wsi spółdzielczej” ; wystawę odwiedza ponad 40 tys. osób z całej Polski i z zagranicy, a wśród nich – prezydent RP Stanisław Wojciechowski i premier Władysław Grabski. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości po raz pierwszy obchodzony jest w Polsce. Powstaje wykonywany do dziś Hymn Spółdzielców autorstwa Ludomira Michała Rogowskiego (muzyka) i Kazimierza Andrzeja Czyżowskiego (słowa).

A na świecie?

Tęczowa flaga zostaje oficjalnie przyjęta jako symbol międzynarodowej spółdzielczości przez Komitet Wykonawczy MZS. Pierwsze spółdzielnie powstają w brytyjskich koloniach Singapurze i Tanganice (obecnie Tanzania). We Włoszech rząd Mussoliniego rozwiązuje ostatecznie Krajową Ligę Spółdzielni, co spotka się z protestem MZS, którego Liga była jednym z założycieli.