Rok 1924

Międzynarodowa Wystawa Spółdzielcza w Gandawie w 1924 r.

Następuje porządkowanie rozdrobnionej dotąd struktury organizacyjnej polskiej spółdzielczości – po długotrwałych dyskusjach powstaje założona przez ks. Stanisława Adamskiego Unia Związków Spółdzielczych w Polsce obejmująca spółdzielnie wywodzące się z tradycji wielkopolskiej (Schulze-Delitzscha) oraz, z inicjatywy Franciszka Stefczyka (lecz juz po jego śmierci), Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych zrzeszające Kasy Stefczyka i inne spółdzielnie nawiązujące do idei raiffeisenowskich. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, na któr ym już wcześniej, jako na jednej z nielicznych uczelni na świecie, wykładano zagadnienia spółdzielczości (dr Franciszek Stefczyk w 1911 r., prof. Edward Taylor w 1918 r., kursy akademickie Spółdzielczego Instytutu Naukowego), rozpoczyna się pierwszy, organizowany wspólnie z SIN, Wyższy Naukowy Kurs Spółdzielczy pod kierownictwem prof. Stefana Surzyckiego. Do Międzynarodowego Związku Spółdzielczego przystępuje jako druga polska organizacja Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych.

A na świecie?

W Gandawie w Belgii odbywają się XI Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i towarzysząca mu Międzynarodowa Wystawa Spółdzielcza, do której dekoracji po raz pierwszy użyto tęczowych flag. W Wystawie uczestniczą i eksponują wyroby swoich spółdzielni Związek Polskich Stowarzyszeń Spożywców i Związek Robotniczych Stowarzyszeń Spółdzielczych. Przy MZS powstaje Międzynarodowa Hurtownia Spółdzielcza. Międzynarodowa Organizacja Pracy rozpoczyna wydawanie Informatora Spółdzielczego, który przetrwa ponad 50 lat. Pierwsza spółdzielnia utworzona zostaje w administrowanej przez Francję części Kamerunu, a w sowieckiej Białorusi Białoruski Związek Spółdzielni Spożywców istniejący do dziś jako Belkoopsoyuz. W Szwecji powstaje znany spółdzielczy ośrodek edukacyjny Var Gard.