Rok 1920

ustawa o spółdzielniach

Sejm Ustawodawczy przyjmuje ustawę o spółdzielniach będącą, w zgodnej opinii historyków i prawników, jedną z nowocześniejszych na owe czasy regulacji prawnych dla spółdzielni w Europie; na jej mocy powołana zostaje Państwowa Rada Spółdzielcza.

A na świecie?

Powołana rok wcześniej do życia Międzynarodowa Organizacja Pracy otwiera swoje biuro usług technicznych dla spółdzielni z zadaniem wspierania spółdzielczości na całym świecie. W Užičkiej Požedze w Serbii, powstaje pierwsza z sukcesem działająca spółdzielnia zdrowia, dająca przykład wielu innym w regionie, a także z biegiem czasu i za granicą (również w Polsce). Spółdzielnie docierają do Kostaryki, amerykańskiego Portoryko i holenderskiego Surinamu, jak również na Cypr i do kontrolowanej przez Brytyjczyków Malezji. Na Ukrainie powstaje Ukraiński Związek Spółdzielni Spożywców – istniejąca do dziś Ukoopspilka.