Rok 1917

Zarząd i pracownicy „Społem”
Romuald Mielczarski

W Warszawie, za zgodą okupacyjnych władz niemieckich, odbywa się zjazd założycielski Związku Rewizyjnego Polskich Stowarzyszeń Rolniczych (wcześniej, poza spółdzielczością spożywców, żadna inna branża nie miała swoich organizacji w Królestwie). Na obradującym również w stolicy V Zjeździe Delegatów Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych nie braknie licznych akcentów patriotycznych; jeden z przywódców związku, Romuald Mielczarski kończy swoje przemówienie słowami „Potrzebna nam jest niezależna Rzeczypospolita Ludowa na ziemiach polskich”. Franciszek Stefczyk w krakowskim czasopiśmie Tygodnik Rolniczy, publikuje artykuł Współdzielczy Instytut Naukowy jako doniosła potrzeba ludu i narodu polskiego (w następnym roku wydany jako samodzielna broszura), w którym postuluje utworzenie takiej placówki naukowo-edukacyjnej pracującej na rzecz całej polskiej spółdzielczości . Wojskowe spółdzielnie spożywców działające przy polskiej Armii Hallera we Francji (podobne spółdzielnie funkcjonują także przy Legionach i przy Korpusach Wschodnich) organizują własną hurtownię.

A na świecie?

W Syjamie (obecnie Tajlandia) powstaje pierwsza spółdzielnia kredytowa typu raiffeisenowskiego. W Wielkiej Brytanii członkowie Parlamentu związani z ruchem spółdzielczym tworzą Centralny Spółdzielczy Komitet Parlamentarny, który po dwóch latach przekształci się w istniejącą do dzisiaj Partię Spółdzielczą (Cooperative Party).