Rok 1914

W Warszawie ukazuje się pierwszy podręcznik dotyczący tworzenia spółdzielni uczniowskich Kooperatywa w szkole autorstwa Romana Kluge, który sam wcześniej założył taką spółdzielnię przy szkole powszechnej w Mińsku Mazowieckim. Wybucha I wojna światowa; 17 sierpnia, dzień po powołaniu przez Naczelny Komitet Narodowy w Krakowie Legionów Polskich, mających stanowić, w myśl ich inicjatora, Józefa Piłsudskiego, zaczątek wojska polskiego, Franciszek Stefczyk ogłasza odezwę do wszystkich kas oszczędnościowo-pożyczkowych w Galicji o pomoc w sfinansowaniu Legionów. Apel spotyka się z szerokim odzewem. Dzięki środkom przekazanym przez spółdzielnie, w ciągu następnych dziesięciu dni będzie można wyposażyć przeszło dwa tysiące legionistów.

A na świecie?

Pierwsze spółdzielnie powstają w Nikaragui i wśród białych osadników w brytyjskiej Rodezji Północnej (obecnie Zambia). Przykład korzystnego traktowania spółdzielni w legislacji – amerykańska ustawa antymonopolowa (tzw. Ustawa Claytona), aby ułatwić rozwój spółdzielni, wyłącza je z niektórych przepisów obowiązujących innego typu podmioty.