Rok 1910

Pierwsza siedziba Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych

W Warszawie obraduje drugi ogólnokrajowy zjazd przedstawicieli spółdzielni spożywców w Królestwie Polskim; zaowocuje on powołaniem już w następnym roku Warszawskiego Związku Stowarzyszeń Spożywczych, późniejszego „Społem”, na czele którego staną Romuald Mielczarski i Stanisław Wojciechowski. Również w Warszawie, z inicjatywy Komisji Współdzielczej przy Towarzystwie Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu, założony zostaje Bank Towarzystw Spółdzielczych jako centralna instytucja finansowa spółdzielczości kredytowej; już wkrótce Bank rozpocznie w Warszawie przy ulicy Jasnej 1 budowę swej siedziby, oddanej ostatecznie w 1917 r. i nazywanej popularnie Domem (Bankiem) pod Orłami. Pozostanie on w spółdzielczych rękach, przetrwa II wojnę światową i znajdzie się w nim siedziba Krajowej Rady Spółdzielczej i Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce.

A na świecie?

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy przeprowadza swój VIII Kongres, tym razem w Hamburgu; dyskusje poświęcone są m.in. „spółdzielczemu socjalizmowi”. Bardziej radykalnie wypowiada się Kongres II Międzynarodówki obradujący w Kopenhadze, podczas którego nawołuje się robotników do wstępowania do spółdzielni by uniemożliwić przejęcie idei spółdzielczych przez burżuazję. Wiedeński parlament przyjmuje zgłoszoną m.in. przez galicyjskiego posła Adolfa Grossa ustawę o opiece mieszkaniowej, która stworzy możliwości finansowania mieszkalnictwa spółdzielczego z funduszów publicznych i będzie ważnym czynnikiem rozwoju spółdzielni w całej monarchii Habsburgów. Pier wsze spółdzielnie powstają na terenie obecnego Nigru (wówczas kolonia francuska) oraz na kontrolowanych przez USA Filipinach.