Rok 1908

Cooperative Bulletin

W Warszawie odbywają się obrady pierwszego ogólnokrajowego zjazdu przedstawicieli spółdzielni spożywców w Królestwie Polskim; w jego wyniku przy Towarzystwie Kooperatystów powołane zostaje Biuro Informacyjne koordynujące prace nad utworzeniem jednolitej organizacji spółdzielczości spożywców. W Pabianicach pod Łodzią 16 rodzin miejscowych robotników buduje na wspólnie zakupionej działce dom mieszkalny; jest to jedna z pierwszych w Królestwie inicjatyw typu spółdzielni mieszkaniowej. Spółdzielnie mieszkaniowe pojawiają się też na Górnym Śląsku. Najbardziej znana to spółdzielnia założona w Chorzowie, nazywanym wtedy Königshütte (Huta Królewska), wspólnie przez niemieckich i polskich urzędników państwowych, miejskich i zatrudnionych w kopalniach i hutach, a także pracujących tam robotników. Istnieje ona do dziś.

A na świecie?

Międzynarodowy Związek Spółdzielczy rozpoczyna wydawanie swojego ukazującego się do dziś ważnego czasopisma noszącego początkowo tytuł Cor­respondence Bulletin of the I.C.A., rok później zmieniony na The International Cooperative Bulletin, a w 1928 r. na The International Review of Cooperation. Ruch tworzenia Związków Kredytowych czyli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych modelu A. Desjardina przenika z Kanady do Stanów Zjednoczonych – pierwsza taka kasa przy udziale samego Desjardina powstaje w stanie New Hampshire. Jeszcze w tym samym roku stan Massachusetts przyjmuje legislację dla Związków Kredytowych. Pierwsze spółdzielnie rolnicze założone zostają w Egipcie, brytyjskiej Kenii (przez białych plantatorów) i holenderskiej Indonezji.