Rok 1907

W Królestwie powstaje druga organizacja promująca kółka rolnicze i nowoczesne metody w rolnictwie – związane w większym stopniu z ziemianami Centralne Towarzystwo Rolnicze. W Sterdyni na Podlasiu, jako zalążek kolejnej po Liskowie „wzorowej wsi spółdzielczej”, przy udziale właściciela tutejszego majątku Ludwika Górskiego i miejscowego lekarza dr. Adama Jarosińskiego, utworzone zostaje Kółko Rolnicze. W Krakowie Adolf Gross, adwokat, działacz społeczny i polityczny, jeden z pionierów spółdzielczości mieszkaniowej na ziemiach polskich, zakłada Powszechne Towarzystwo Budowy Domów Mieszkalnych i Domów Robotniczych, którego celem będzie dostarczanie robotnikom tanich siedzib o charakterze spółdzielni lokatorskich; postawi ono wkrótce sześć domów ze skromnymi mieszkaniami przy ul. Gazowej 13, Koletek 15-19 i Smoczej 8-10.

A na świecie?

W Cremonie we Włoszech obraduje VII Kongres Międzynarodowego Związku Spółdzielczego poświęcony m.in. stosunkom ze spółdzielniami rolniczymi oraz rozwojowi hurtowni spółdzielczych. Pierwsze spółdzielnie pojawiają się w Korei.