Rok 1899

W wyniku długotrwałych starań Franciszka Stefczyka lwowski Wydział Krajowy czyli odpowiednik rządu galicyjskiego powołuje Krajowy Patronat dla Spółek Oszczędności i Pożyczek, państwowy organ prowadzący szkolenia, kursy, wydawnictwa oraz udzielający pomoc finansową i organizacyjną w tworzeniu nowych spółdzielni wiejskich; na jego czele staje sam Stefczyk. Przy Wydziale Krajowym powstaje też Biuro Mleczarskie, które obejmie opieką powstające w Galicji spółdzielnie mleczarskie.

A na świecie?

W Wielkiej Brytanii Ebenezer Howard zakłada Stowarzyszenie Miast-Ogrodów mające propagować jego idee. W Helsinkach powstaje Stowarzyszenia Pellervo – pierwsza organizacja promująca tworzenie spółdzielni w Finlandii, będącej podówczas prowincją Rosji; działa ona do dziś jako konfederacja fińskich spółdzielni rolniczych.