Rok 1898

We Lwowie galicyjskie kasy zaliczkowe tworzone przez ludność ukraińską powołują odrębny od organizacji polskich, własny Krajowy Związek Kredytowy; inna grupa narodowościowa, Żydzi, założy trzy lata później podobny Powszechny Związek na Własnej Pomocy Opar tych Galicyjskich Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych. Polscy mieszkańcy Tczewa zakładają Urzędniczą Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową, pierwszą na Pomorzu o polskich korzeniach; istnieje ona do dzisiaj jako Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie.

A na świecie?

Rozwija się działalność Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, który ma za sobą, poza założycielskim już dwa kolejne Kongresy – drugi w Paryżu (1896) i trzeci w holenderskim Delft (1897). Związek ogłosił w międzyczasie swoją neutralność polityczną oraz zaczął gromadzić dane statystyczne dotyczące spółdzielni na świecie. W należącej do Rosji Estonii powstaje pierwsza spółdzielnia, a w Moskwie rosyjskie spółdzielnie spożywców jednoczą się w Moskiewskim Związku Stowarzyszeń Spożywców, poprzedniku istniejącego do dziś Censtrosoyuza. W Londynie ukazuje się książka To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform („Jutro – pokojowa ścieżka do rzeczywistej reformy”); jej autor Ebenezer Howard wykłada ideę „miast-ogrodów”, która zainspiruje twórców wielu późniejszych spółdzielczych osiedli mieszkaniowych na całym świecie.